Disclaimer

Winkelcentrum Het Rond, hierna te noemen Het Rond, verleent je hierbij toegang tot de website https://www.hetrond.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Het Rond en derden zijn aangeleverd. Het Rond behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen maar wij hebben hiertoe geen verplichting. De inhoud wordt met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De informatie op de website bevat echter geen juridisch advies. De informatie vervat in deze website wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of voor de volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven.

Indien Het Rond verwijst naar websites die door derden worden geëxploiteerd, geeft Het Rond geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. 

Aan onze en deze websites kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij of onze bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, distributiepartners, licentiehouders, aangesloten specialisten, tussenpersonen, of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet niet aansprakelijk zijn voor:

  1. Schade of kosten, van welke aard dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website;
  2. Ontstane schade of kosten door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de persoon zelf;
  3. Onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie op de website, waaronder prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie van de diensten en producten;
  4. De diensten of producten die de dienstverlenende partner of een specialist aanbiedt;
  5. Schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie;
  6. Directe of indirecte schade, verliezen of gemaakte kosten die voortkomen uit (legale) activiteiten en het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.